HOE WERKT DE AFVALVERZAMELING?

Rolemmers
Volle rolemmers mogen niet zwaarder zijn dan 60 kilo. Rolemmers mag u de avond voor de inzameldag vanaf 21.00 uur en uiterlijk om 7.30 uur op de dag van inzameling aan de weg zetten. Op de inzameldag moet u de lege rolemmers vóór 20.00 uur van de weg afhalen.

Huisvuilzakken
Huisvuilzakken mag u op de inzameldag tussen 5.00 uur en uiterlijk om 7.30 uur aan de weg zetten (maximaal 10 kg per stuk). De huisvuilzakken worden eenmaal per week ingezameld. In een deel van de binnenstad worden huisvuilzakken tweemaal per week ingezameld. In het deel van de binnenstad waar ’s avonds ingezameld wordt, mag u huisvuilzakken vanaf 17.45 uur aan de weg zetten. Gebruik alleen huisvuilzakken die zijn voorzien van het KOMO-keurmerk.

Verzamelcontainers
Flatbewoners kunnen gebruik maken van de verzamelcontainers voor restafval die in of bij de flat staan. In deze verzamelcontainers mag geen grofvuil.

Ondergrondse verzamelcontainers
Bewoners die op een ondergrondse verzamelcontainer zijn aangesloten, hebben een pasje waarmee zij de container kunnen openen om afval te deponeren. Doet zich een storing voor noteer dan het containernummer en neem contact op via het telefoonnummer dat vermeld staat op de container. Bij verlies of beschadiging van de huisvalpas kunt u telefonisch een nieuwe pas aanvragen (0900-8477), een nieuwe pas kost € 15,=. Bent u net verhuisd en heeft u geen huisvuilpas? Op vertoon van uw huur – of koopcontract bij de receptie van Spaarnelanden ontvangt u (eenmalig) gratis een huisvuilpas.

Kijk op de website van het lokale afvalverzamelingsbedrijf, voor het meest actuele ophaalschema.