Waterschapsbelasting

Lokale heffingen en belastingen zijn bijvoorbeeld,

Van de gemeente;

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing

Van het waterschap;

  • watersysteemheffing
  • zuiveringsheffing

Op de afrekening van de gemeente/waterschap staat gesplitst het deel wat voor de eigenaar is en het deel wat voor de gebruiker van de woning is.