Het onderhouden van paden en terrassen

Indien bij het gehuurde paden, terrassen, tuinen of erf behoort, is de huurder verplicht de tuin aan te leggen, te gebruiken, te onderhouden en te handhaven als siertuin en het erft en de tuin niet te gebruiken voor de opslag van zaken, van welke aard dan ook, of voor het stallen van een of meer auto’s e.d.

Indien er verzakkingen zijn in de bestrating van de openbare weg of trottoir voor uw woning kan dit wijzen op rioleringsproblemen. Verwittig in dat geval uw verhuurder.