Brandblusser

In sommige verzamelgebouwen hangen brandblussers. Deze zijn er voor uw veiligheid en worden jaarlijks gecontroleerd en zo nodig voorzien van nieuwe onderdelen (CO2 patronen, vulling).

Zorg dat u bekend bent met de werking van het apparaat zodat u in geval van nood direct kunt handelen.

Voor alle draagbare blustoestellen geldt in principe de volgende bediening:

  • toestel uit de houder nemen;
  • naar de vuurhaard lopen;
  • borgpen verwijderen;
  • straalpijp richten;
  • afsluiter inknijpen.

De kosten van de jaarlijkse inspectie en evt. vulling van brandblussers komen voor rekening van huurders, wanneer deze zijn opgenomen in de servicekosten. Gebruik de brandblusser daarom alleen als het daadwerkelijk nodig is. Zie ook toe op ongewenst gebruik door medebewoners of bezoekers.

Ook treft u soms waterslangen op een rode slanghaspel aan. Bij de aanvoer naar de haspel zit een afsluiter waardoor de slang in normale omstandigheden drukloos is. Bel bij brand altijd eerst 112, mocht u daarna zelf een bluspoging willen ondernemen open dan allereerst de toevoerkraan voordat u de slang afrolt en u zich naar de brandhaard begeeft.

WAARSCHUWING.
Probeer niet de held uit te hangen! De meeste doden bij brand vallen door verstikking door rook. Ga dus bij grote rookontwikkeling direct naar buiten. Bel dan 112.