U krijgt geen huisvestingsvergunning

Indien de gemeente waar u gaat wonen een huisvestingsverordening heeft, heeft u een huisvestigingsvergunning nodig om u in deze gemeente te vestigen. In de huisvestigingsverordening staat aan welke voorwaarden u moet voldoen wilt u zich in deze gemeente vestigen.

Voor een huisvestingsvergunning moet u binding met de regio waarin u woont hebben. U hebt binding met de regio indien u:

 • langer dan 2 jaar aaneengesloten in de regio woont
 • in de laatste 10 jaar 6 jaar aaneengesloten in de regio hebt gewoond •economisch gebonden bent (vast dienstverband voor minstens 18 uur per week)
 • een fulltime dagstudie volgt aan een opleiding in de regio • arbeidsongeschikt bent voor 80% – 100% •een jaar werkloos bent
 • remigreert
 • een AOW of VUT-uitkering hebt
 • vanwege echtscheiding dringend zelfstandige woonruimte nodig hebt
 • een eigen bedrijf hebt in de regio

Uitbreiding
De gemeenten Haarlemmermeer en Velsen hebben een samenwerkingsverband met regio Zuid-Kennemerland. Inwoners van Haarlemmermeer of personen met binding met Velsen kunnen in de regio (behalve in Zandvoort) een woning huren beneden de huurprijsgrens.
Voorwaarde gemeente Haarlemmermeer:

 • u moet twee jaar of langer ingeschreven staan in de Gemeente Haarlemmermeer. Dit toont u aan door een uittreksel uit het bevolkingsregister te overleggen.

Voorwaarden gemeente Velsen:

 • De bindingsvoorwaarden van de gemeente Velsen verschillen op een punt van de voorwaarden van de regio Zuid-Kennemerland (zie hierboven). In plaats van twee jaar hoeft u maar minimaal één jaar in gemeente Velsen ingeschreven te staan.

Als u niet aan een van de voorwaarden voldoet, kunt u uitsluitend terecht in de vrije sector.

Inbraak

U bent slachtoffer geworden van een inbraakpoging in uw woning waarbij schade is aangericht aan deze woning c.q. de ramen/deuren/sloten.
Wat nu te doen?

Breekschade als gevolg van inbraakpogingen is gedekt middels uw inboedelverzekering. Belangrijk hierbij, is wel dat de schade zichtbaar moet zijn en dat u aangifte moet doen bij de politie. Verdere details kunt u het beste bespreken met uw verzekeraar, deze kan u ook het beste informeren over de vergoedingen, eigen risico etc.

Mocht u voor de verzekering een schadeopgave nodig hebben kunt u hiervoor het beste contact opnemen met een slotenmaker/aannemer dan wel klusbedrijf.

U wilt een parkeervergunning

Een parkeervergunning regelt u als huurder zelf, u kunt deze aanvragen bij de gemeente.

U kunt doorgaans voor een parkeervergunning in aanmerking komen als:

 • U in de Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd.
 • Het een zelfstandige woning betreft.
 • Het kenteken van het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd, op naam staat van de bewoner.

Let op:

 • De gegevens op uw aanvraag worden vergeleken met de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente en met de gegevens geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
 • U bent belastingplichtig (verschuldigd tot het betalen van het parkeervergunningtarief) op het moment dat u de parkeervergunning heeft aangevraagd.
 • Als uw betaling is ontvangen, krijgt u een bevestigingsbrief op uw adres.
 • Verhuist u naar een andere parkeerzone of wijzigt uw kenteken dan moet u dit aan de gemeente doorgeven.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw gemeente. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

U wilt zelf veranderingen aanbrengen.

U wilt zelf in uw woning een verandering aanbrengen, bijvoorbeeld een nieuwe laminaatvloer, andere raamdecoratie, of een andere kleurtje op de muur.

U mag wijzigen in uw woning aanbrengen, kijk in uw huurcontract wat u met de eigenaar heeft afgesproken. Normaliter is het zo dat de woning exact zo opgeleverd moet worden als dat hij is verkregen.

In alle andere gevallen moet u toestemming aan de eigenaar van de woning vragen. Een eigenaar is niet verplicht, bij vertrek van de huurder, voor een wijziging of aanvulling in de woning een vergoeding te betalen. Zorg er dus voor dat u geen definitieve wijziging in de woning aanbrengt, de verandering moet bij vertrek weer ongedaan gemaakt kunnen worden.

De woning dient te worden opgeleverd zoals u hem aanvaard heeft bij aanvang van de huur; in neutrale kleuren.

© Copyright - Woning-Helpdesk 2024