Dakafvoer

U heeft lekkage van een goot of regenpijp,

De lekkage doet zich voor langs de buitengevel bij, of kort na regenval. Controleer of de afvoeren vrij zijn van blad en vuil en of de regenpijpen (hemelwaterafvoer) niet verstopt zijn.

N.B. een regenpijp is meestal niet gelijmd en Delen kunnen, mits voorzichtig, uit elkaar geschoven worden.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren dienen regelmatig te worden schoongemaakt door de huurders. Bij woningen met een plat dak is het risico op verstopping van de hemelwaterafvoer groter. (Zie ook lekkage)

Wanneer lekkage wordt geconstateerd, als gevolg van een verstopte afvoer, of vanwege het betreden van een dak dat daar niet voor bestemd is, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor de herstelkosten en de eventuele gevolgschade.

Dit kan worden voorkomen door twee maal per jaar ( juni – november ) de goten na te lopen en vuil te verwijderen.