Uw belasting aanslag klopt niet.

Wanneer de aanslag die u heeft ontvangen niet klopt ( tenaamstelling, tarief) kunt u bezwaar maken bij de instantie waarvan u de nota heeft ontvangen. De procedure om bezwaar te maken wordt vermeld op de achterkant van de nota.

Let op:

 • de periode waarbinnen bezwaar gemaakt moet worden
 • bezwaar maken ontheft u niet van uw verplichting om te betalen.

Welke belastingen en heffingen kunt u zoal verwachten?

 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting
 • Forensenbelasting
 • Waterschapsbelasting
 • Waterzuivering
 • etc

Indien u plotseling in inkomen bent teruggevallen komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Kijk op de site van uw eigen gemeente.

U wilt een waarborgsom vragen.

Vrijwel alle verhuurders vragen een waarborgsom. De waarborgsom is een soort garantie voor de verhuurder in het geval dat de woning beschadigd wordt achtergelaten of als de huurder een betalingsachterstand heeft.

Zorg dat u een kopie bewaart van uw “verslag van oplevering” of anderszins een bewijs in welke staat de woning was toen u hem betrok. Bij uw vertrek loopt u anders het risico aangesproken te worden op schades die u niet veroorzaakt heeft.

Binnen een bepaalde termijn, vastgelegd in uw huurcontract, wordt de borgafrekening gemaakt: zorg ervoor dat uw nieuwe adres en bankrekeningnummer bij de verhuurder bekend zijn.

Bijzondere situaties:

 • Voor woningen die geheel of gedeeltelijk gemeubileerd zijn vraagt een verhuurder vaak een hogere borgsom. Aan huurders die geen bewijs van (regelmatig) inkomen kunnen overhandigen wordt ook soms een hogere borgsom gevraagd.
 • Vaak is er sprake van een gecombineerde borgsom “voor alle betalingsverplichtingen die uit het huurcontract voortvloeien”. Dit betekent dat de borgsom ook een garantstelling is voor andere verplichtingen zoals energievergoedingen, parkeervergoedingen of huur van andere bijkomende zaken.

U wilt de huur opzeggen.

Dit doet u via een formulier dat u vindt op deze website: Rwb-Vastgoedmanagement

U hoeft aan de verhuurder geen reden voor vertrek op te geven.

Let op! De minimale opzegtermijn is één maand. De opzegging gaat altijd in op de laatste dag van de volgende maand. U betaalt huur tot en met uw laatste huurdag. Indien u uw huur opzegt op 20 april, betaalt u dus huur tot en met 31 mei. De datum waarop de post bij de beheerder wordt ontvangen is geldend, houd dus rekening met een aantal extra dagen die de postverzending nodig kan hebben. De definitieve beëindigingdatum kan in verband met de planning bij RandstadWonen Beheer enkele dagen afwijken van uw voorkeur.

Huurverhoging

Op welke huurverhoging kunt u rekenen?
Uitgangspunt voor alle huurverhogingen is altijd de inflatie (2,5%). Dit percentage mag verhoogd worden met een opslag. Deze opslag is bedoeld om huren meer marktconform te maken.
Het percentage van de opslag op de huurverhoging is gekoppeld aan het gezinsinkomen van de huurder . De opslag bedraagt minimaal 1,5% en maximaal 4,0%.

Vertaald naar de praktijk:

 • Alle huurders:
  2,5% + 1,5% = 4,0%
 • Huurders met inkomen tussen € 34.085 en € 43.602:
  2,5% + 2% = 4,5%
 • Huurders met inkomen boven € 43.602:
  2,5% + 4% = 6,5%

Indien uw huurprijs reeds marktconform is kan de verhuurder zich ook beperken tot de inflatieverhoging van 2,5%.

Huurverlaging
Huishoudens die eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, kunnen volgens de plannen in het woonakkoord weer een lagere huur krijgen als hun inkomen opeens daalt. De huur kan dan weer dalen tot het niveau van voor de huurverhoging, tot maximaal 2 jaar terug.

Hoe komt de verhuurder aan uw gegevens?
De extra huurverhogingen zijn afhankelijk van het verzamelinkomen van de ingeschreven personen op betreffende adres. De belastingdienst is verplicht deze informatie aan de eigenaar te verschaffen als deze hierom vraagt. Deze verklaring dient tezamen met het voorstel tot huurverhoging door de verhuurder te worden verstuurd voor 1 mei 2014.

Vanaf 7 april 2014 stuurt de belastingdienst huurders een brief als hun verhuurder een inkomensverklaring over het woonadres heeft ontvangen. De inhoud van de inkomensverklaring wordt daarin niet vermeld.

Heffingen

Lokale heffingen en belastingen zijn bijvoorbeeld,

Van de gemeente;

 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing

Van het waterschap;

 • watersysteemheffing
 • zuiveringsheffing

Op de afrekening van de gemeente/waterschap staat gesplitst het deel wat voor de eigenaar is en het deel wat voor de gebruiker van de woning is.

U bent uw sleutel vergeten, verloren of hij is afgebroken tijdens kantoortijden

De kosten voor het vervangen van sleutels & sloten zijn voor rekening van huurders. Betreft het een sleutel van het slot van uw eigen woning (binnendeur) of betreft het een slot waar ook medehuurders (buitendeur) gebruik van maken? Zo ja dan ontvangen uw medehuurders ook nieuwe sleutels van u.

 • U neemt contact op met uw beheerder voor een afspraak om de beheerders sleutel op te halen, à een borgsom van € 20,= zodat u deze kunt laten dupliceren. De beheerders sleutel wordt dezelfde dag door u geretourneerd. De beheerder zal u vragen zich te legitimeren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs.
 • Wanneer het inbraakgevoelig is, kunt u als huurder een nieuw slot kopen. Schroef onder pen los draaien, sleutel tikje draaien. Dan kan het penslot eruit en de nieuwe er in. Let op: U dient alle huurders en beheerder van een nieuwe sleutel te voorzien!
 • Wanneer de sleutel in het slot is afgebroken, is het aan de huurder om een slotenmaker te bellen, het slot te laten uitboren en een nieuw slot te laten plaatsen. Alle gebruikers van het slot en de beheerder worden voorzien van een kopie door de huurder. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van huurder.

Deur openen door de beheerder buiten kantooruren
U kunt buiten kantooruren aan de beheerder verzoeken uw deur te openen teneinde de kosten van een sleutelmaker te vermijden. De beheerder kan, indien hij over een kopie sleutel beschikt (hij zal deze samen met gereedschap moeten ophalen op kantoor), deze dienst leveren onder de volgende voorwaarden:

 • Gedurende de werkweek tussen 17.00 en 21.00 uur € 100,–
 • Gedurende het weekend tussen 10.00 en 21.00 uur € 180,–

Betalingen à contant, kopieën van sleutels niet inbegrepen.

Verzekering

Indien u schade heeft aan uw inboedel als gevolg van wateroverlast dient u deze schade te claimen bij uw eigen inboedelverzekering ongeacht of de schuld of aansprakelijkheid bij derden ligt. Dit vloeit voort uit een onderling convenant tussen verzekeringsmaatschappijen.

Het is verstandiger dat men de schade op de inboedelverzekering claimt, omdat deze op basis van nieuwwaarde uitkeert in tegenstelling tot verhaal op basis van aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering ( van bijvoorbeeld een huiseigenaar) zal maximaal uitkeren naar dagwaarde ( = werkelijke waarde).

Belangrijk is de oorzaak van de wateroverlast. Bij verzekeringen is het belangrijk dat er sprake is van een onzeker voorval. Indien u de oorzaak niet weet kunt er beter niet naar gokken om discussie over de polisvoorwaarden te voorkomen.

Voorbeeld 1 geen onzeker voorval.

U heeft schade aan uw laminaat als gevolg van wateroverlast van de bovenburen, die de verdiepingsvloer met zeil, gedweild hebben met een emmer water. Hier is geen sprake van een onzeker voorval, immers de buren hadden kunnen weten dat de lekkage op zou treden. Uw inboedelverzekering zal de claim vermoedelijk weigeren. U zult de schade dienen te verhalen op de bovenburen hetgeen doorgaans een lastiger weg is.

Voorbeeld 2 wel onzeker voorval.
U heeft waterschade aan uw woning als gevolg van een overstroming van bijvoorbeeld een verstopte hemelwaterafvoer door bijvoorbeeld een vogelnestje. De schade aan de inboedel kunt u claimen bij uw inboedelverzekering. Evt. schade aan de opstal (schilderwerk/ stucwerk) zal door de eigenaar geclaimd worden op diens opstalverzekering.

Praktische afhandeling
Het hebben van waterschade is al vervelend genoeg, het is voor partijen niet constructief om elkaar in de haren te vliegen VOORDAT er duidelijkheid is omtrent de mate van dekking. Belangrijk is dan ook dat partijen de schade snel melden en elk bij hun eigen verzekeringsmaatschappij een claim indienen.

© Copyright - Woning-Helpdesk 2024