Opleverafspraak verzetten

Opleveringen vinden plaats OP of zo dicht mogelijk BIJ de juridische overdrachtdatum van de woning. Meestal is dat de laatste dag van de maand. Hierbij vind tevens een sleuteloverdracht plaats. ( klik hier voor een voorbeeld )

Opleverdata van woningen worden altijd schriftelijk met vertrekkende en komende huurders gecommuniceerd.
U wilt de opleverafspraak verzetten, kan dat?

U bent een vertrekkende huurder:
Als een vertrekkende huurder de woning eerder wil opleveren om praktische redenen (bijvoorbeeld vertrek naar buitenland) kan hij/zij de sleutels van de woning met de meterstanden (gedagtekend en ondertekend) inleveren op ons kantoor. Dit houdt NIET in dat per de inleverdatum de woning is opgeleverd. De juridische einddatum van het contract blijft de opleverdatum voor RWB Vastgoedmanagement.

U dient uw automatische betaling tijdig stop te zetten. Voor huren die wij terug moeten storten brengen wij € 7,50 administratiekosten in mindering.

U bent een nieuwe huurder:
U kunt aan uw makelaar de naam/telefoonnummer van de vertrekkende huurder vragen zodat u in overleg een andere oplevertijd kunt afspreken. Indien u met de vertrekkende huurder een akkoord hebt bereikt kunt u de beheerder verzoeken of hij op het door u overeengekomen tijdstip aanwezig kan zijn.

U dient de volgende zaken in overweging te nemen;

  • de verrekening van de huur over de afwijkende periode zal onderling geregeld moeten worden, RWB Vastgoed Management rekent in volle maanden.
  • Bedenk dat er altijd een oplevering door RWB Vastgoed Management zal plaatsvinden rond de 1e dag van de maand, ook al hebben huurders het al eerder in onderling overleg geregeld. Als de opzichter van RWB Vastgoed Management beschadigingen aan de woning constateert wordt de vertrekkende huurder geacht hiervoor aansprakelijk te zijn. Een eerdere oplevering in onderling overleg geschied dus voor eigen risico.
  • Bij oplevering worden door de opzichter van RWB Vastgoed Management de meterstanden genoteerd. Als huurders meterstanden van een eerdere/latere oplevering wensen te gebruiken voor de eindafrekening energie moeten zij ervoor zorgen dat deze meterstanden, duidelijk aangegeven met datum en door beide partijen ondertekend, in het bezit komen van de opzichter. Zo niet dan worden de meterstanden per officiële opleverdag aangehouden.