Lekkage

Lekkage is vervelend. Voordat u een reparatieverzoek indient, vragen we u eerst op onderzoek uit te gaan, zodat er gericht actie kan worden ondernomen.

Wat is de oorzaak van de lekkage?

  • Lekkage vanuit een goot of regenpijp: treed op langs de buitengevel bij, of kort na regenval. Controleer of afvoeren vrij zijn van blad en vuil en of de regenpijpen (hemelwaterafvoer) niet verstopt zijn. Het schoonhouden van goten en hemelwaterafvoeren is voor verantwoordelijkheid van huurders. Zie ook Dakafvoer, Regenpijp
  • Lekkage vanaf de bovenburen: bel aan en probeer te lokaliseren wat er boven de lekkage plek gebeurd is. Is de lekkage het gevolg van water BUITEN de douchebak? Of van de CV ? Probeer de situatie zo goed mogelijk op te nemen, zodat u hem aan de helpdesk kunt beschrijven.
  • Lekkage a.g.v. rioolverstopping. Lekkage van vuil water vaak vergezeld van stank. Onmiddellijk de ontstopper inschakelen! Zie ook “Stank en putlucht
  • Lekkage van een waterleiding; gebeurt zelden maar evt. bij strenge vorst en vlak NA kluswerk; sluit de hoofdafsluiter en verwittig zo spoedig mogelijk de beheerder.
  • Andere lekkage van boven; loop eens naar boven en tracht in onderling overleg de oorzaak van e.e.a. op te sporen. Het komt helaas maar al te vaak voor dat uw bovenbuur wat rommelig met (schoonmaak-) water omgaat.