Spiegels

Spiegels vallen te allen tijde onder de verantwoording van de huurder.
Wanneer een spiegel waar u gebruik van maakt eigendom van de verhuurder is en er wordt schade aangericht, dient u de verhuurder in te lichten en de spiegel te vervangen.