U heeft last van stank uit het riool

Controleer of alle stankafsluiters (sifons, zwanenhalzen, zie afbeelding) vol staan met water.  Na een vakantie of wanneer de kranen een tijd niet opengestaan hebben, kan het voorkomen dat door droogvallen van de stankafsluiter de rioolstank de woning in komt. Zet in dat geval de kraan open en laat het water even stromen, zodat de stankafsluiters gevuld worden met water.

Neem in alle andere gevallen contact op met uw beheerder. Probeer zo goed mogelijk de bron van de stank te lokaliseren zodat u het kunt uitleggen.

LET OP : Een verstopping in het riool is bijna altijd een gevolg van etensresten of haren die door de huurder in het riool zijn terechtgekomen. Een huurder is verantwoordelijk voor het schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt aan het gemeenteriool. De ontstoppingskosten zijn dan ook voor rekening van de huurder.