Het onderhouden van een tuin

Huurder:

Het onderhoud aan tuinen, erven , opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in ieder geval:

  • Bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;
  • het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
  • het regelmatig maaien van het gras,
  • het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
  • het vervangen van gebroken tegels;
  • het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
  • het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
  • het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
  • indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen;

 Verhuurder:

De aanleg van de opritten en toegangspaden en het aanbrengen van eenvoudige erf afscheidingen worden verzorgd door de verhuurder.