Engels
Disclaimer: This translation does not fully describe the Dutch version
and therefore no rights can be derived from / rights may not be exercised under / have no right to appeal to this publication. In case of discussion, the original Dutch version will prevail.
We do not accept any legal claims based on this translation, it is for your convenience only !!
We do not accept legal claims based on this translation.
Spaans
Descargo de responsabilidad: esta traducción no describe completamente la versión holandesa
y por lo tanto no se pueden derivar derechos de / los derechos no se pueden ejercer bajo / no tienen derecho a apelar a esta publicación. En caso de discusión, prevalecerá la versión holandesa original.
No aceptamos ningún reclamo legal basado en esta traducción, ¡es solo para su conveniencia!
No aceptamos reclamos legales basados en esta traducción.
pools
Oświadczenie: To tłumaczenie nie opisuje w pełni holenderskiej wersji
i dlatego nie można wywodzić żadnych praw / praw nie można wykonywać na podstawie / nie przysługuje im prawo odwołanie do tej publikacji. W przypadku dyskusji zwycięży oryginalna wersja holenderska.
Nie przyjmujemy żadnych roszczeń prawnych na podstawie tego tłumaczenia, jest to wyłącznie dla Twojej wygody !!
Nie przyjmujemy roszczeń prawnych na podstawie tego tłumaczenia.