Veel gestelde vragen door huurders:

De opzegtermijn voor uw woning is minimaal 1 maand. Het kan voorkomen dat tussen huurder en verhuurder een langere opzegtermijn is overeengekomen. In sommige huurcontracten kunt u elke dag van de maand uw huur opzeggen maar soms is de opzegtermijn ook gekoppeld aan de betaalperiode. U kunt dit terug vinden in uw huurcontract.

Een (ver)huurdersverklaring is een verklaring getekend door uw oude en/of huidige verhuurder. Hierin wordt vermeld dat de huurder aan al zijn betalingen en verplichtingen heeft voldaan. De verklaring hoeft niet te worden verleend wanneer de huurder veel overlast heeft veroorzaakt en bijvoorbeeld betaalachterstanden heeft. Een verhuurdersverklaring kunt u aanvragen bij uw vorige en/of huidige verhuurder.

Een woning kan als zelfstandig worden aangemerkt als deze beschikt over een eigen toilet, eigen wastafel en eigen keuken. Een zelfstandige woning hoeft niet over een douche te beschikken. Naast deze voorzieningen dient een zelfstandige woning ook over een eigen toegang (voordeur) te beschikken. In een onzelfstandige woonruimte deelt u een aantal essentiële voorzieningen zoals een toilet, keuken of wastafel met andere bewoners.

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de kale huurprijs, servicekosten en uw inkomen/vermogen. Dit kunt u checken op: www.belastingdienst.nl.

Bij medehuurderschap zijn beide huurders hoofdhuurder. Dit betekend dat ze beide dezelfde rechten en plichten hebben. U bent medehuurder als dit in het contract staat, trouwt met de hoofdhuurder of als u geregistreerd partnerschap aan bent gegaan.

U bent samen met uw verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud in uw woning. De rechten en plichten zijn onder andere geregeld in uw huurcontract en in het besluit kleine herstellingen.

Een aanschrijving betekend dat de gemeente een huiseigenaar kan dwingen om bouwkundige werkzaamheden uit te voeren als een gebouw een hele slechte bouwkundige staat heeft. Bijna alle gemeentes hebben een passief aanschrijvingsbeleid, dit betekend dat de gemeente alleen aanschrijft na een klacht van bijvoorbeeld een gebruiker. Alleen Amsterdam heeft een actief aanschrijfbeleid en onderneemt zelf actie.

In Nederland mag de huurprijs een keer in de 12 maanden worden verhoogd. De verhuurder moet u twee maanden van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. Er zijn echter drie situaties waarbij de verhuurder mag afwijken van deze regels. De situaties zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl

De warmtewet is een wet die huurder beschermt die een gemeenschappelijke verwarming hebben. Dit omdat de huurder zelf geen keuze kan maken met betrekking tot de energieleverancier. De wet zorgt ervoor dat de huurder niet meer mogen betalen wat in de wet is bepaald.

De huurprijs bestaat uit de kale huurprijs, de servicekosten en eventueel de kosten voor gas, water en licht. De kale huurprijs is de prijs die u daadwerkelijk voor uw woonruimte betaald. Zie onderstaande vraag voor de servicekosten. De kosten voor gas, water en licht zijn niet altijd inbegrepen bij uw huurprijs. Dit staat weergeven in uw huurcontract.

De servicekosten die de huurder betaald is een vergoeding/vaste afkoopsom voor de geleverde zaken en diensten die in verband staan met de bewoning van de woonruimte.

Het coöptatierecht geeft bewoners van een onzelfstandige woning het recht om een nieuwe huurder voor een lege of leeg te komen kamer in het onderhavige pand aan te dragen. Dit komt vaak voor in studentenhuizen. Het coöptatierecht staat niet standaard in uw huurcontract. Indien u dit wilt toevoegen zult u van te voren moeten overleggen met uw verhuurder.