Rookmelder

Er zijn melders die op een blokbatterij van 9 volt werken en er zijn melders die op de netstroom van de woning zijn aangesloten. In beide gevallen zit er een 9 volt batterij in, waarvan de levensduur eindig is. Als de batterij leeg raakt, dan laat de melder met tussenpozen een korte waarschuwingspiep horen. Dan dient de batterij vervangen te worden. Uitgewerkte batterijen horen uiteraard bij het klein chemisch afval of in de blauwe batterijenbak in de bouwmarkt. 

Onderhoud
Rookmelders en brandmelders zijn aangracht om uw veiligheid te vergroten. U kunt daaraan zelf een bijdrage leveren door het onderhoud aan rookmelders en brandmelders tijdig te verrichten. Reinig de rookmelder minimaal eenmaal per jaar door er met een stofzuiger langs te gaan.

Testen van een melder
Op een melder is een testknop aanwezig. Het alarmsignaal gaat af zodra de knop wordt ingedrukt. Zo kan men de melder testen op een goede werking.