Schoorsteen

De schoorsteen dient eens in het jaar te worden geveegd, als hij gebruikt wordt voor de open haard of kachel. Dit gebeurt in de meeste gevallen door een gecertificeerd schoorsteenveegbedrijf.
Bij achterstallig onderhoud aan de schoorsteen bestaat de kans op een schoorsteenbrand met alle gevolgen van dien.

De schoorsteenveger dient door de huurder ingehuurd te worden.